NL FR

Net zoals onze praktijk in het verleden was, zo ook willen we dit medisch huis uitbouwen als een centraal aanspreekpunt voor de patiënt.  Waar zij of hij gemakkelijk en zeer eenvoudig beroep kan doen op de eerste medische hulp.


Het medisch huis maakt het ons mogelijk om samen te werken :

 • ten eerste onder artsen: dankzij een goed uitgebouwd medisch programma kunnen we gegevens delen. Hierdoor kan de patiënt verder verzorgd worden bij afwezigheid van zijn eigen huisarts, kunnen uitzondelijke problemen vergeleken en onderling besproken worden tijdens vergaderingen met als doel de opvolging en behandeling van een patiënt te toetsen aan de geneeskunde gebaseerd op harde feiten (EBM = Evidence Based Medicine)
 • ten tweede samen met paramedici: naast artsen is het onze bedoeling om andere eerste lijnhulp aan te bieden: bloed trekken door een verpleegster, gespecialiseerde voetverzorging door een podologe en een team van psychologen en logopediste zullen aanwezig zijn in de praktijk. Ook hier willen we door onderlinge besprekingen problemen en/of knelpunten aanpakken. Zowel qua organisatie als qua verzorging.

U kunt bij ons terecht met haast al Uw problemen:

 • zorg voor het kind: opvolgen pasgeborene, vacinnaties, kinderziekte,...
 • zorg voor de volwassene: opsporen en behandeling van chronische ziektes (bv. hypertensie, diabetes), infecties,...
 • preoperatief onderzoek,
 • gynecologie: uitstrijkjes, opvolging screening borstkanker, advies voor contraceptie,...
 • heelkunde: verwijderen van wratten, hechten van wonde,...
 • begeleiden van levenseinde,
 • preventie.

Dit allemaal in eventuele samenwerking met Uw specialist.

Onze medewerkers breiden het aanbod nog uit met:

 • voetverzorging door een erkende podologe
 • psychologische hulp: systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, psychodiagnostiek. Dit allemaal voor jong en oud.
 • logopedie voor jong en oud
 • ergotherapie: tips voor aanpassen van uw huis en voor reeducatie na een CVA, studiebegeleiding, enz
 • dieet: voor diabetes, voedingsproblemen, vermagering